Zespół

mgr Aleksander Woźniak
terapeuta uzależnień,terapeuta systemowy
ukończone studia podyplomowe w zakresie seksuologii UAM Poznań

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz na oddziale Psychiatrii i Leczenia Uzależnień z pododdziałem detoksykacji Szpitala MSW w Poznaniu.   Na oddziale psychiatrii prowadziłem terapię indywidualną i grupową oraz prowadziłem terapię z pacjentami z podwójną diagnozą (uzależnienie+choroba psychiczna).

Pracowałem również w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadząc interwencję kryzysową z pacjentami po amputacji kończyn. W ramach tej kliniki prowadziłem seminaria naukowe ze studentami UM w Poznaniu na temat podejścia psychologicznego do pacjenta. W Centrum Pomocy Bliźniemu (dawniej Izba Wytrzeźwień) pracując jako terapeuta motywowałem osoby tam przebywające do podjęcia leczenia. Pracowałem również w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień, gdzie pełniłem funkcję dyrektora. Uczestniczyłem w wielu konferencjach organizowanych między innymi przez Oddział Wielkopolsko-Lubuski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz we forum organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.
Jestem współautorem pracy naukowej na temat doświadczeń własnych w prowadzeniu terapii z pacjentami z podwójną diagnozą. Praca ta była prezentowana na zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadziłem również szkolenia dla kadry kierowniczej zakładów pracy na temat rozpoznawania problemu alkoholowego u swoich pracowników i motywowania ich do podjęcia leczenia.

dr n. med. Stanisław Rzymski
specjalista w anestezjologii i intensywnej terapii.

Posiada bogate doświadczenie lekarskie zdobyte w ośrodku akademickim i resortowym. Leczeniem zespołu abstynenckiego zajmuje się od kilku lat. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wiceprezes Europejskiej Fundacji ds. Szkolenia w Anestezjologii. Współautor ponad 20 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Współtłumacz książek medycznych.

Pielęgniarki

Grupa sześciu pielęgniarek intensywnej terapii z bogatym doświadczeniem w leczeniu zespołów abstynencyjnych.

Nasze pielęgniarki wyróżniają takie cechy jak:

  • Dyskrecja i empatia, cechy które ułatwiają pielęgniarkom wczucie się w sytuację pacjenta.
  • Komunikatywność i troska o pacjenta. Odpowiedni język komunikacji i umiejętność słuchania są niezwykle ważne w pracy pielęgniarki.