Ambulatorium i detoks


Ambulatorium czynne jest 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon: 667 061 312


W naszym  ambulatorium wykonujemy detoks alkoholowy (odtrucie alkoholowe), a mówiąc precyzyjniej leczymy alkoholowe zespoły abstynencyjne (AZA) czyli leczymy alkoholizm.

Wyjście z uzależnienia to trudny i długotrwały proces, który bez odpowiedniego wsparcia może nie być wykonalny. W naszym ośrodku przeprowadzamy detoks alkoholowy, który jest jedną z metod leczenia alkoholowego zespołu abstynencyjnego (AZA).

Odtrucie alkoholowe polega na usunięciu z organizmu niebezpiecznych toksyn. W wyniku nadmiernego i długotrwałego spożywania alkoholu zostaje zaburzona gospodarka wodno-elektrolitowa i narządy odpowiedzialne za neutralizację szkodliwych substancji stają się niewydolne. W takim wypadku detoks jest jedynym sposobem na przywrócenie pełnej sprawności organizmu. Odtrucie powinno zostać przeprowadzone w odpowiednio wyposażonym ambulatorium. W naszym ośrodku na sprzęt ambulatoryjny składają się m.in. medyczne łóżka, urządzenia kontrolujące pracę serca, ciśnienie tętnicze, saturację oraz poziom cukru we krwi. Nadzór nad tymi parametrami jest niezbędny do przeprowadzenia odtrucia bez narażania życia pacjenta.

Alkoholowe zespoły abstynencyjne to reakcja organizmu na odstawienie uzależniającej substancji. Głównymi objawami tego procesu jest drżenie rąk, uczucie suchości w ustach, nadmierna potliwość oraz zaburzenia rytmu serca. Pacjent, który trafia do ambulatorium i zmaga się z zespołem abstynencyjnym podatny jest również na różnego rodzaju stany lękowe. Może czuć również ogólne osłabienie organizmu oraz bóle mięśni. Detoks nie jest przyjemnym doświadczeniem dla uzależnionych, ale zapobiega poważnym konsekwencjom nałogu. Nieleczony alkoholizm prowadzi m.in. do majaczenia drżennego oraz napadów zespołów drgawkowych. Większość objawów, z którymi związany jest nałóg wiąże się bezpośrednio z zagrożeniem życia.

Odpowiednio przeprowadzone odtrucie zapobiega poważnym powikłaniom oraz neutralizuje nieprzyjemne symptomy zespołu abstynencyjnego. Detoks przeprowadzony w ambulatorium koncentruje się jednak nie tylko na usunięciu toksyn, ale również na dostarczeniu do organizmu mikroelementów oraz witamin. Substancje te są właściwym wsparciem dla osłabionego, zmuszonego do abstynencji organizmu i pomagają w odzyskaniu równowagi po odtruciu.

Detoks powinien zostać przeprowadzony w asyście zespołu doświadczonych specjalistów. W naszym ambulatorium dyżury pełnią lekarze specjaliści z zakresu anestezjologii oraz intensywnej terapii. Pierwszy etap leczenia polega na przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem oraz wykonaniu podstawowych badań. Na podstawie oceny stanu pacjenta lekarz podejmuje decyzję o skierowaniu na odtrucie. Specjalista w ambulatorium określa również wytyczne odnośnie dawkowania leków oraz kroplówek.

Po standardowej terapii odwykowej zakładającej detoks, w drodze do pełnej abstynencji pacjenci mogą skorzystać z dalszego leczenia uzależnień w przychodni w Poznaniu.

Fotografia: Maciej Uiński