Terapia uzależnień – prywatny ośrodek leczenia uzależnień Poznań


Detoks alkoholowy czynny jest 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon: 667 061 312


Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień – Terapia Uzależnień Poznań

W prywatnym ośrodku oferujemy terapię osobom uzależnionym zarówno od środków psychoaktywnych takich jak alkohol (także odtrucie alkoholowe, czyli detoks), narkotyki, leki, dopalacze jak również od nałogowych zachowań.

Gabinet prywatnego ośrodka leczenia uzależnień w Poznaniu

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień oferuje program podstawowy i pogłębiony, który jest realizowany w trybie ambulatoryjnym i gwarantuje m.in. odtrucie. Spotkania ze specjalistą zapewniają pełną anonimowość i poświęcenie całej sesji terapeutycznej konkretnej osobie. Proponujemy również leczenia grupowe.

Pozbycie się nałogu, bez względu na to, czy dotyczy on alkoholu, dopalaczy czy narkotyków, jest procesem wymagającym dyscypliny. Odwyk często bywa jedyną drogą do odzyskania pełni zdrowia. W wielu przypadkach pomocny bywa detoks, czyli odtrucie. Usunięcie toksyn zapewnia wsparcie dla organizmu. Detoks ma czysto fizyczny aspekt, dlatego może być jedynie wsparciem terapii. Odtrucie bez wykonania pracy w sferze mentalnej nie będzie wystarczające.

W czasie odwyku relacje z pacjentami uzależnionymi od alkoholu, dopalaczy, narkotyków lub innych substancji budujemy w atmosferze empatii i zrozumienia. Terapia uzależnień w prywatnym ośrodku w Poznaniu opiera się nie tylko na detoksie, ale również na pomocy pacjentom w dostrzeżeniu związku między ich problemami a nałogiem.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień - gabinet

Odtrucie jest pierwszym krokiem do abstynencji. Później wspólnie należy dokonać wglądu w to jak mogłoby wyglądać życie pacjenta, gdyby przestał pić, zażywać narkotyki, dopalacze czy uprawiać hazard. W czasie odwyku pracujemy z pacjentem nad identyfikacją objawów osiowych uzależnienia i akceptacją choroby. Uczymy pacjentów m.in. jak radzić sobie z głodem alkoholowym. W prywatnym ośrodku uczestnicząc w różnego rodzaju treningach pacjent nabywa nowych kompetencji radzenia sobie ze stresem. Wsparcie ambulatoryjne w postaci detoksu pozwala na szybszy powrót do równowagi. Odtrucie bywa niezbędnym etapem w drodze do uwolnienia się od nałogu.

Odwyk w prywatnym ośrodku to praca z pacjentem, w której nie można być obojętnym wobec innych problemów, niewynikających z uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, innych substancji lub zachowań. Bierzemy również pod uwagę kontekst, w jakim pacjent żyje. Dzięki leczeniu odwykowemu udaje się stworzyć alternatywne historie dotyczące życia i samego siebie. Historie te pomagają odzyskać ukryte zasoby i mocne strony oraz zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Wierzymy, że każdy może dokonać zmian, które prowadzą do życia wolnego od narkotyków, dopalaczy i innych substancji.

Prywatny ośrodek terapeutyczny proponuje Państwu leczenie alkoholizmu, czyli odwyk w postaci tygodniowej terapii stacjonarnej, zakładającej m.in. detoks oraz konsultacje ze specjalistą. Pacjenci, którzy nie mogą pozwolić sobie na dłuższy pobyt mogą kontynuować leczenie w poradni.

Nie ma dla nas ludzi straconych!

Fotografia: Maciej Uiński