Leczenie Uzależnień

Poradnia Leczenia Uzależnień  „Bona Vita”

Oferuje pomoc osobą uzależnionym zarówno od środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki, leki, dopalacze jak również od nałogowych zachowań (uzależnienie behawioralne) hazard, pracoholizm, zakupoholizm, siecioholizm, seksoholizm. Nasza oferta dotyczy programu podstawowego i pogłębionego, który jest realizowany w trybie ambulatoryjnym. Indywidualne spotkania z terapeutą zapewniają pełną anonimowość i poświęcenie całej sesji terapeutycznej konkretnej osobie. Chętnym proponujemy również spotkania grupowe.
Nasze relacje z pacjentami budujemy w atmosferze empatii, zrozumienia i poszanowania godności osoby ludzkiej.
W terapii uzależnień pomagamy pacjentom zobaczyć problemy jakich doświadczają i odkryć ich związek z piciem alkoholu bądź zażywania innych substancji psychoaktywnych czy nałogowych zachowań. Dokonujemy wspólnie wglądu w to jak będzie wyglądało ich życie jeśli będą pili nadal i jak ono mogłoby wyglądać gdyby przestali pić (dotyczy to również innych substancji psychoaktywnych czy nałogowych zachowań). Pracujemy z pacjentem nad identyfikacją objawów osiowych uzależnienia u siebie i akceptacją choroby. Zapoznajemy naszych pacjentów jak rozpoznawać nawroty i jak radzić sobie z głodem alkoholowym. Uczestnicząc w różnego rodzaju treningach pacjent nabywa nowych kompetencji radzenia sobie ze stresem, nieprzyjemnymi uczuciami, lękiem i tym podobne. Poznaje programy prozdrowotne służące zdrowieniu. Przez cały proces terapeutyczny motywujemy do zmian mających na celu poprawę jakości życia.
W pracy terapeutycznej z pacjentem nie pozostajemy obojętni wobec innych problemów, które nie wynikają z uzależnienia. Bierzemy również pod uwagę kontekst w jakim pacjent żyje. Nad tego typu problemami pracujemy w konwencji systemowo-narracyjnej. Naszych pacjentów postrzegamy jako osoby, które posiadają możliwości, siły i mocne strony, które umożliwiają im poradzenie sobie z trudnościami. Poprzez takie techniki jak: eksternalizacja (oddzielenie objawów od osoby) czy personifikacja (praca poprzez metafory, która wzmacnia proces eksternalizacji) można dokonać dekonstrukcji narracji, która wywołuje trudności w życiu danej osoby. Dzięki procesowi terapeutycznemu udaje się stworzyć alternatywne historie dotyczące życia i samego siebie. Historie te pomagają odzyskać ukryte zasoby i mocne strony oraz zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Wierzymy,że każdy może dokonać zmian,które prowadzą do lepszego i dłuższego życia.

Nie ma dla nas ludzi straconych.